Presisering om bruk av spillere mellom spillformer

Hei!

 

NFF Østfold har i sesongen 2019 praktisert regel om at det kun er tillat å overføre 5 spillere som har vært benyttet i kamp mellom lag i klassen KM 13 år og  KM 14 år og lag i klassen bredde 13/14 år. Denne praksisen har i utgangspunktet vært i strid med Breddereglementets § 2-12(5) som sier at «spill i en spillform legger ingen begrensninger på adgangen til å spille i annen spillform». Konflikten oppstår i det øyeblikket klubber skal benytte spillere som har deltatt i 11’er-klasse 14 år og ned på 9’er-klasse bredde 13/14 år og motsatt vei. NFF Østfold betraktet 9’er-fotball for 13-åringene som hovedspillform og derav satt begrensningen til maksimalt 5 spillere motivert av ønsket/ambisjonen om at lagene ikke skal benytte uforholdsmessig mange KM-spillere ned i breddeklassen.

På grunnlag av en protestsak som senere ble anket inn for NFFs Ankeutvalg har Ankeutvalget nå konkludert med at NFF Østfold ikke har anledning til å praktisere denne type spesialregler som kommer i strid med Breddereglementet.

Dette betyr da også at det fra og med i dag ikke settes noen begrensninger på bruk av antall spillere mellom ulike spillformer og at NFF Østfolds praksis oppheves fra og med i dag.

Ankeutvalgets konklusjon vil således praktiseres ut denne sesongen.

 

På grunnlag av Ankeutvalgets konklusjon vil NFF Østfold vurdere endringer i aldersklasser og spillformer inn mot sesongen 2020 for å ivareta ambisjonen om at det ikke benyttes uforholdsmessig mange spillere fra KM-lag til breddelag. Forslag om slike endringer vil NFF Østfold komme tilbake til og behandle disse på de formelle beslutningsarenaer.

 

 

Vennlig hilsen

Runar Tønnesen

Fagkonsulent Forvaltning – Serie kamp og Dommer

NFF Østfold

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift